10.3260/ENTECHO.2017.11.004

Mobilní telefony po skončení životnosti