10.35933/ENTECHO.2019.06.001

Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik a akumulaci genů resistence
fig-1
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:41

Průběh biologického rozkladu benzylpenicilinu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-2
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběh biologického rozkladu ampicilinu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-3
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběh biologického rozkladu streptomycinu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-4
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběh biologického rozkladu erythromycinu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-5
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběh biologického rozkladu chloramfenikolu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-6
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběh biologického rozkladu sulfamethoxazolu adaptovaným a neadaptovaným kalem

fig-7
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:42

Průběhy zkoušek inhibice testovaných látek na neadaptovaný kal