10.35933/ENTECHO.2019.06.002

Porovnání environmentálních dopadů skladování a dopravy jablek do ČR
fig-1
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:47

Schéma uvažovaných hranic systému dopravy jablek

fig-2
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:48

Uvažovaná schémata dopravy z jednotlivých míst pěstování jablek ke konečnému spotřebiteli v ČR

fig-3
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:48

Časová závislost hodnot indikátoru kategorie dopadu klimatické změny (Climate change, default, excl biogenic carbon, kg CO2 eq.)

fig-4
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:48

Časová závislost hodnot indikátoru kategorie dopadu vznik fotochemického smogu s účinky na ekosystémy (Photochemical Ozone Formation, Ecosystems, kg NOx eq.)

fig-5
Autor: Libor Ansorge — Poslední změna: Neděle 30.06.2019 21:48

Časová závislost hodnot indikátoru kategorie dopadu spotřeba povrchové vody (Freshwater Consumption, m3)