Redakční rada

Šéfredaktor
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
Vysoká škola chemicko technologická, Praha, Česká republika

Zástupce šéfredaktora
Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, Česká republika

Ing. Marie Tichá
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

Mgr. Markéta Šerešová
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika