(1)
Pešta, J.; Pavlů, T.; Mocová, K. A.; Kočí, V. Posuzování recyklovaného Betonu Z Hlediska Jeho Dopadu Na životní prostředí. ENTECHO 2019, 2, 1-11.