(1)
Nová, M.; Šmejkalová, P. Anaerobní rozložitelnost Bioplastů. ENTECHO 2022, 5, 1-8.