(1)
Matýsek, D.; Česká, M.; Růžičková, I. Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích V čistírnách odpadních Vod Na území ČR. ENTECHO 2022, 5, 13-17.