(1)
Pliska, D.; Matýsek, D.; Wanner, J. Porovnání Obsahu a Biologické Dostupnosti Fosforu Ve vybraných čistírenských Kalech. ENTECHO 2022, 5, 9-12.