Pešta, J., Pavlů, T., Mocová, K. A., & Kočí, V. (2019). Posuzování recyklovaného betonu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí. ENTECHO, 2(2), 1–11. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2019.12.002