Nová, M., & Šmejkalová, P. (2022). Anaerobní rozložitelnost bioplastů. ENTECHO, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.001