Matýsek, D., Česká, M., & Růžičková, I. (2022). Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR. ENTECHO, 5(1), 13–17. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.003