Pliska, D., Matýsek, D., & Wanner, J. (2022). Porovnání obsahu a biologické dostupnosti fosforu ve vybraných čistírenských kalech. ENTECHO, 5(1), 9–12. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.002