Nová, Martina, a Pavla Šmejkalová. 2022. „Anaerobní rozložitelnost Bioplastů". ENTECHO 5 (1):1-8. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.001.