Matýsek, Dominik, Miroslava Česká, a Iveta Růžičková. 2022. „Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích V čistírnách odpadních Vod Na území ČR". ENTECHO 5 (1):13-17. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.003.