Pliska, Daniel, Dominik Matýsek, a Jiří Wanner. 2022. „Porovnání Obsahu a Biologické Dostupnosti Fosforu Ve vybraných čistírenských Kalech". ENTECHO 5 (1):9-12. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2022.002.