Pešta, J. (2019) „Posuzování recyklovaného betonu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí", ENTECHO, 2(2), s. 1–11. doi: 10.35933/ENTECHO.2019.12.002.