Nová, M. a Šmejkalová, P. (2022) „Anaerobní rozložitelnost bioplastů", ENTECHO, 5(1), s. 1–8. doi: 10.35933/ENTECHO.2022.001.