Matýsek, D., Česká, M. a Růžičková, I. (2022) „Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR", ENTECHO, 5(1), s. 13–17. doi: 10.35933/ENTECHO.2022.003.