Pliska, D., Matýsek, D. a Wanner, J. (2022) „Porovnání obsahu a biologické dostupnosti fosforu ve vybraných čistírenských kalech", ENTECHO, 5(1), s. 9–12. doi: 10.35933/ENTECHO.2022.002.