[1]
J. Pešta, T. Pavlů, K. A. Mocová, a V. Kočí, „Posuzování recyklovaného betonu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí", ENTECHO, roč. 2, č. 2, s. 1–11, pro. 2019.