Nová, Martina, a Pavla Šmejkalová. „Anaerobní rozložitelnost Bioplastů". ENTECHO, roč. 5, č. 1, září 2022, s. 1-8, doi:10.35933/ENTECHO.2022.001.