Matýsek, Dominik, et al. „Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích V čistírnách odpadních Vod Na území ČR". ENTECHO, roč. 5, č. 1, září 2022, s. 13-17, doi:10.35933/ENTECHO.2022.003.