Pliska, Daniel, et al. „Porovnání Obsahu a Biologické Dostupnosti Fosforu Ve vybraných čistírenských Kalech". ENTECHO, roč. 5, č. 1, září 2022, s. 9-12, doi:10.35933/ENTECHO.2022.002.