Editorský tým

Šéfredaktor
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA ORCID
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

Zástupce šéfredaktora
Ing. Libor Ansorge, Ph.D.  
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, Česká republika

Ing. Marie Tichá
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

RNDr. Mgr. Markéta Šerešová 
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

doc. Ing. Emília Hroncová, Ph.D.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovensko