Informace pro knihovníky

Prosíme knihovníky, aby uváděli časopis Entecho ve svém seznamu volně dostupných elektronických recenzovaných publikací, které naplňují požadavky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace k otevřenému přístupu výsledků výzkumu.

Také může být vhodné poznamenat, že open source redakční software, který tento časopis využívá, je vhodný pro použití s časopisy, v jejichž redakcích mohou členové fakult dané univerzity pracovat (viz Open Journal Systems).