Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín

Autoři

  • Libor Ansorge Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Podbabská 2582/30 160 00 Praha 6
  • Jiří Dlabal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Podbabská 2582/30 160 00 Praha 6

Klíčová slova:

Vodní stopa, posuzování životního cyklu, charakterizační model AWARE, jaderná elektrárna

Abstrakt

V tomto článku jsou popsány výsledky studie, zaměřené na posouzení vlivu různých prostorových měřítek použitých pro odvození hodnoty charakterizačního faktoru AWARE. Srovnávací studie jaderných elektráren Temelín a Dukovany ukázala, že různá prostorová měřítka charakterizačního faktoru mohou vést, až k diametrálně odlišným výsledkům srovnávací studie, kdy v jednom ze čtyř případů vyšly výsledky posouzení opačně. Volba prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE tak může zásadním způsobem ovlivnit závěry hodnocení životního cyklu.

Reference

Ansorge, L.; Beránková, T., 2017. LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. EJSD 6(4), 13–20. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n4p13

Ansorge, L.; Beránková, T.; Uhlířová, K., 2018. Specifika charakterizačního modelu vodní stopy AWARE. ENTECHO 1(1), 12–15. https://doi.org/10.3260/entecho.2017.11.003

Ansorge, L.; Dlabal, J., 2017. Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. SREEC 26(4), 489–497. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2017.26.4.47

Ansorge, L.; Dlabal, J., 2016. Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost, Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha.

Ansorge, L.; Dlabal, J.; Prchalová, H.; Vyskoč, P.; Vološinová, D.; Beránková, T., 2017. Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 14046, Výzkum pro praxi. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha.

Boulay, A.-M.; Bare, J.; Benini, L.; Berger, M.; Lathuillière, M. J.; Manzardo, A.; Margni, M.; Motoshita, M.; Núñez, M.; Pastor, A. V.; Ridoutt, B.; Oki, T.; Worbe, S.; Pfister, S., 2018. The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). Int J Life Cycle Assess 23(2), 368–378. https://doi.org/10.1007/s11367-017-1333-8

CENIA, 2006. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ČEZ a. s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha.

ČEZ, 2016. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany: Oznámení záměru (No. C1450-13– 01). ČEZ a. s.

ČEZ, 2010. Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín: Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. ČEZ a. s.

Frischknecht, R.; Jolliet, O. (Ed.), 2016. Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators: Volume 1. United Nations Environment Programme, Paris.

Gejl, Ryle Nørskov; Bjerg, Poul Løgstrup; Henriksen, Hans Jørgen; Hauschild, Michael Zwicky; Rasmussen, Jens; Rygaard, Martin, 2018. Integrating groundwater stress in life-cycle assessments – An evaluation of

water abstraction. Journal of Environmental Management 222, 112–121. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.058

Inhaber, H., 2004. Water Use in Renewable and Conventional Electricity Production. Energy Sources 26(3), 309–322. https://doi.org/10.1080/00908310490266698

Jolliet, O.; Antón, A.; Boulay, A.-M.; Cherubini, F.; Fantke, P.; Levasseur, A.; McKone, T. E.; Michelsen, O.; Canals, L. M. i; Motoshita, M.; Pfister, S.; Verones, F.; Vigon, B.; Frischknecht, R., 2018. Global guidance on environmental life cycle impact assessment indicators: impacts of climate change, fine particulate matter formation, water consumption and land use. Int J Life Cycle Assess 1–19. https://doi.org/10.1007/s11367-018-1443-y

Lee, J. S.; Lee, M. H.; Chun, Y.-Y.; Lee, K. M., 2018. Uncertainty Analysis of the Water Scarcity Footprint Based on the AWARE Model Considering Temporal Variations. Water 10(3), 341. https://doi.org/10.3390/w10030341

Mekonnen, M. M.; Gerbens-Leenes, P. W.; Hoekstra, A. Y., 2015. The consumptive water footprint of electricity and heat: a global assessment. Environ. Sci.: Water Res. Technol. 1(3), 285–297. https://doi.org/10.1039/C5EW00026B

Scherer, L.; Pfister, S., 2016. Dealing with uncertainty in water scarcity footprints. Environ. Res. Lett. 11(5), 054008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054008

VD TBD, 2015. Manipulační řád pro Vodní dílo Dalešice.

VD TBD, 2009. Manipulační řád VD Hněvkovice a VD Kořensko.

Wichelns, D., 2017. Volumetric water footprints, applied in a global context, do not provide insight regarding water scarcity or water quality degradation. Ecological Indicators 74, 420–426. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.12.008

Yano, S.; Hanasaki, N.; Itsubo, N.; Oki, T., 2015. Water Scarcity Footprints by Considering the Differences in Water Sources. Sustainability 7(8), 9753–9772. https://doi.org/10.3390/su7089753

Stahování

Publikováno

31.12.2018

Jak citovat

Ansorge, L. a Dlabal, J. (2018) „Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín", ENTECHO, 1(2), s. 1–6. Dostupné z: https://www.entecho.cz/index.php/entecho/article/view/10-3260-entecho-2018-11-001 (Viděno: 15 červenec 2024).

Číslo

Sekce

Recenzované články