Porovnání environmentálních dopadů různých typů jogurtových kelímků

Autoři

  • Nikola Kráľová VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Markéta Šerešová VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Vladimír Kočí VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí Technická 5, 166 28 Praha 6

DOI:

https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2020.02

Klíčová slova:

Posuzování životního cyklu, environmentální hodnocení, obalové materiály, skladování, produkce odpadů

Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit environmentální dopady různých typů zvolených jogurtových kelímků vyrobených z různých materiálů: z plastu, papíru, skla či z kompozitního materiálu. Environmentální dopady byly vyhodnoceny metodou posuzování životního cyklu (z angl. life cycle assessment, LCA).

Výsledky práce ukazují, že skleněné a kompozitní obaly jsou horší než obaly plastové, s výjimkou kategorie dopadu Spotřeba fosilních surovin a humánní toxicita. Jako nejlepší vychází plastový obal s K3 dekorací (papír), který ve všech hodnocených kategoriích dopadu vykazuje nejlepší výsledky. V kategorii dopadu Klimatické změny se nejhůř umístil kompozitní obal a obal skleněný. Nejvíce ovlivněnou kategorií je Sladkovodní ekotoxicita, nejvyšší dopady v rámci této kategorie vykazuje obal skleněný a následně kompozitní. V rámci kategorie dopadu Ionizující záření má největší dopad skleněný obal následovaný obalem kompozitním. Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že hlavní příčinou dopadů plastových kelímků na životní prostředí je výroba PP granulátu, u skleněných obalů je to výroba samotného skla a v případě kompozitních obalů výroba kompozitního obalu.

Reference

ČSÚ, 2018. Produkce, využití a odstranění odpadů, 2017. https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2017

Dhaliwal, H.; Browne, M.; Flanagan, W.; Laurin, L.; Hamilton, M., 2014. A life cycle assessment of packaging options for contrast media delivery: comparing polymer bottle vs. glass bottle. Int J Life Cycle Assess 19(12), 1965–1973. https://doi.org/10.1007/s11367-014-0795-1

Dyer, T. D., 2014. Chapter 14 – Glass Recycling, In: Worrell, E.; Reuter, M. A. (Ed.), Handbook of Recycling. Elsevier, Boston. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-396459-5.00014-3

Markwardt, S.; Wellenreuther, F.; Drescher, A.; Harth, J.; Busch, M., 2017. Comparative Life Cycle Assessment of Tetra Pak® carton packages and alternative packaging systems for liquid food on the Nordic market (Final Report). Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg.

Smejtková, A., 2018. Balení v potravinářském průmyslu. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.

Stichling, J.; Singh, R., 2012. LCA of Container Glass and comparison with PET, Beverage Carton, Pouch and Al Can.

Xie, M.; Qiao, Q.; Sun, Q.; Zhang, L., 2013. Life cycle assessment of composite packaging waste management—a Chinese case study on aseptic packaging. Int J Life Cycle Assess 18(3), 626–635. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0516-6

Stahování

Publikováno

30.06.2020

Jak citovat

Kráľová, N., Šerešová, M. a Kočí, V. (2020) „Porovnání environmentálních dopadů různých typů jogurtových kelímků", ENTECHO, 3(1), s. 6–9. doi: 10.35933/ENTECHO.2020.02.

Číslo

Sekce

Recenzované články