Dojmy o udržitelnosti a covidu na konci roku 2021

Autoři

  • Vladimír Kočí VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí Technická 5 CZ-166 28 Praha 6

Abstrakt

Vážené čtenářky a čtenáři,

Píši tento editoreal v době, ve které se leccos mění překotně a leccos naopak přetrvává stabilní déle než bychom si přáli. Co se týče těch věcí, které se mění, mám na mysli především růst zájmu podniků a organizací o otázky udržitelnosti a snahu zavádět cíle udržitelnosti do praxe. To, co nás naopak stále dusí již příliš dlouhou dobu je neschopnost naší společnosti vypořádat se s covidovou pandemií.

V příštích letech nás v oblasti udržitelného hospodaření čeká řada změn, které se nenápadně stávají každodenním chlebem řady společností a organizací. Firmy přijímají do své korporátní politiky cíle udržitelnosti a zkratku SDG už zná skoro každý, kdo se pohybuje v nadnárodních organizacích. Pro rok 2022 se připravuje nová Taxonomie Evropské unie a mnoho podniků rychle začne reportovat svůj přístup nejen k uhlíkové neutralitě, ale k udržitelnosti celkově. Ne všechny organizace jsou na to připravené, ne všechny alespoň tuší, že by měly data týkající se udržitelnosti sbírat.

Nastupující změna v zavádění cílů udržitelnosti do obchodního jednání vyvolá proměnu chápání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pravidlo rozšířené zodpovědnosti se nyní stává hybatelem nových obchodních modelů. Již víme, že oběhové hospodářství nebude výhradně o recyklacích, ale naopak především o celém hodnotovém řetězci. Podniky začíná zajímat nejen jestli nakupují levně a výhodně prodávají, ale zajímají se rovněž jak udržitelně se jejich dodavatel a odběratel chová, jakou má uhlíkovou stopu či jiné indikátory udržitelnosti.

Pro smysluplné hledání a naplňování cílů udržitelnosti je nezbytná kvalitní datová základna. Potřebujeme nejen chápat zákonitosti fungování výrobních organizací, ale také jejich celých hodnotových řetězců. Stejně jako u přírodních systémů, kdy je nutné znát co jim skutečně prospívá a co jim škodí, bude třeba i v udržitelném hospodaření firem klást důraz na skutečné přínosy a umět odlišit líbivé kroky rádoby udržitelných opatření od skutečných zlepšení. S nárůstem potřeby komerčních nástrojů udržitelnosti poroste četnost greenwashingu a jalových doporučení. S tím musíme počítat.

Jak předcházet nežádoucímu šíření nevhodných a mnohdy životnímu prostředí škodlivých opatření, která se ve jménu udržitelnosti budou hlásit o společenskou přízeň? Potřebujeme kvalitní popularizaci vědy, široké veřejnosti přístupné a přesto pravdivé zdroje informací.

Cílem časopisu Entecho je přispět k šíření objektivních dat a informací vedoucích k realizaci skutečně udržitelných řešení. Podobně jako v covidové pandemii je i v oblasti udržitelnosti v mediálním prostoru řada tvrzení, přehršel názorů ale možná překvapivě málo faktů. Od roku 2022 přechází časopis Entecho na novou platformu Open Journal Systems, která usnadňuje redakční práci. Věřím, že se redakci i autorům článků časopisu Entecho tímto podaří lépe šířit „evidence-based“ fakta a navrhovat řešení směřující ke skutečné a nikoli jen na zeleno nalakované udržitelnosti.

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat kolegům z redakce, kteří se obětavě věnují rozvoji časopisu Entecho a přispívají tak k rozvoji šíření kvalitních informací a poznatků majících za cíl dosáhnout alespoň částečně udržitelnosti lidské společnosti v tom omezeném prostoru, který nám planeta Země dává.

Vladimír Kočí

Publikováno

31.12.2021

Jak citovat

Kočí, V. (2021) „Dojmy o udržitelnosti a covidu na konci roku 2021", ENTECHO, 4(2), s. 1. Dostupné z: https://www.entecho.cz/index.php/entecho/article/view/39 (Viděno: 10 prosinec 2023).

Číslo

Sekce

Editorial